ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Στέγαση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας στο Ευπάλιο

Το τελευταίο διάστημα οι γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας έχουν μπει στο στόχαστρο της Δημοτικής αρχής του Δήμου Δωρίδας καθώς ο Δήμος χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα διεκδικεί τους χώρους στέγασης και λειτουργίας τους στο Ευπάλιο.....
Οι χώροι του πρώην ΚΕΓΕ δημιουργήθηκαν μετά από δωρεά με συγκεκριμένο σκοπό προκειμένου να στεγαστούν οι γεωτεχνικές υπηρεσίες στα πλαίσια στήριξης του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.
Οι Γεωτεχνικές Υπηρεσίες που αναφέρονται εξυπηρετούν με έναν σύνθετο και πολυεπίπεδο τρόπο τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και για το λόγο αυτό στελεχώνονται με το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, στη σύνθεση του οποίου είναι επιβεβλημένο να συμπεριλαμβάνονται Γεωπόνοι, Κτηνίατροι και Ιχθυολόγοι.
Στο σημείο αυτό, πρέπει χωρίς καμιά εξαίρεση να αναφερθεί η τεράστια σημασία της φυτοϋγείας, της υγείας των παραγωγικών ζώων και η ορθολογική διαχείριση του γεωργικού, κτηνοτροφικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο αξιοποιεί παραγωγικά ο πρωτογενής τομέας που στην πραγματικότητα κυριαρχεί στην οικονομία της Π.Ε. Φωκίδας.
Πρέπει επίσης να τονισθεί η αλληλεπίδραση και η άρρηκτη διασύνδεση του περιβάλλοντος αυτού και της κοινωνίας των ανθρώπων, διότι πέραν των άλλων κινδύνων, καραδοκούν οι ζωοανθρωπονόσοι και τα ατυχήματα από τη χρήση των υλικών και των μέσων που μεταχειρίζονται οι Γεωτεχνικές Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.
Για την προσφορά όμως των Υπηρεσιών αυτών, που σημειωτέον είναι και υποχρεωτική για τη συμμετοχή των απασχολουμένων στον Πρωτογενή Τομέα, στα προγράμματα Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως είναι το ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛΘ κ.λ.π. χρειάζονται και υποδομές. Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, οι Γεωτεχνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πρωτογενούς τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία - αλιεία-υδατοκαλλιέργεια) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Οι υποδομές λειτουργίας λοιπόν των Υπηρεσιών αυτών, πρέπει κυρίως να πληρούν προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό και τους πολίτες γενικά και όσον αφορά τους απαραίτητους χώρους που πρέπει να είναι σε ενιαίο σύνολο, αλλά ξεχωριστοί και ειδικά διαμορφωμένοι. Αυτές οι υποδομές σήμερα υπάρχουν και δεν υπάρχει λόγος ούτε δυνατότητα να ξαναδημιουργηθούν.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας να προστατεύσει τις Υπηρεσίες που της παραδόθηκαν από το κράτος και να σταματήσει αμέσως αυτήν την συζήτηση μεταστέγασης  τους διότι:
-     Επιβαρύνει τις υπηρεσίες με κατασπατάληση χρόνου και αποσπά τους συναδέλφους από τα κύρια καθήκοντά τους.
-     Στοχοποιεί τους συναδέλφους γεωτεχνικούς του Ευπαλίου ως υπεύθυνους  για τις ελλείψεις άλλων υπηρεσιών με αποτέλεσμα την καλλιέργεια ψυχικής έντασης  και ανασφάλειας
-     Επιβαρύνει τις σχέσεις των Υπηρεσιών  με την τοπική κοινωνία και δημιουργεί εντάσεις, μεταξύ κοινωνικών ομάδων στην περιοχή ευθύνης των συναδέλφων.

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Γ.Δ.Υ.
Η Πρόεδρος της Π.Ε.Κ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου

Νικόλαος Κακαβάς
Αριστείδης Ζαχίλας
Μήνα Μπόρη
Δημήτριος Βάτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ