ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήµο ∆ελφών για παρουσία ιλύος στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού Γαλαξιδίου

Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων – προστίµου , ήτοι την επιβολή χρηµατικής ποινής ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ευρώ) επιβλήθηκε στο Δήμο Δελφών για την απόρριψη ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό Γαλαξιδίου στον περιβάλλοντα χώρο.....

Σην απόφαση που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Ταγκαλεγκας  ΄΄Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ∆ήµο ∆ελφών΄΄:
Επειδή 
Με βάση την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από το Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας (σχετικό 21) καθώς και την εισηγητική του έκθεση (σχετικό 30), διαπιστώθηκε η παράβαση : 
Παρουσία ιλύος από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού Γαλαξιδίου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων και στην περιβάλλουσα περιοχή αυτών. Η ανωτέρω διαπίστωση συνιστά ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος και επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίµου), σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), ως ισχύει, καθώς και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), λαµβάνοντας υπόψη και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ-192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων». 
Επίσης η ανωτέρω διαπίστωση συνιστά παράβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) και ειδικότερα του άρθρου 29 παρ.1, το οποίο ορίζει ότι : «απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων» και του άρθρου 14 σύµφωνα µε το οποίο «η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων – προστίµου στο ∆ήµο ∆ελφών (ΑΦΜ 998592151, ∆.Ο.Υ. Άµφισσας) όπως αυτός εκπροσωπείται νόµιµα, ήτοι την επιβολή χρηµατικής ποινής ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ευρώ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), ως ισχύει, του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9- 2011), δυνάµει και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012), λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Αποφ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων». Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε) «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες γενικά αρχές». 
Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας/∆/νση 4 ∆ιοίκησης /Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαµία) εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ. 
Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ.3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει, εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999 , άρθρο 66, παρ.1 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας»). 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟ Δ.ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.