ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Πρόσληψη, δώδεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 
για τη σύναψη
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Ανακοινώνει ....

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δήμος Δελφών
Άμφισσα
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 μήνες
2
102
Δήμος Δελφών
Άμφισσα
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ισοπεδωτής)
8 μήνες
1
103
Δήμος Δελφών
Άμφισσα
ΥΕ Εργατών καθαριότητας
8 μήνες
9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου