ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ 25 ΘΕΜΑΤΑ

 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄
στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, με θέματα:.....

1. Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών και Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείμενο βάσει των δύο αποφάσεων με αριθ. 11/253/23.6.2017 και
13/278/14.7.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).
2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΡΓΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ» στην Πρόσκληση 32 της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης
Προγρ/σμού).
3. Αναμόρφωση (5η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 198/2017
(ΑΔΑ: 7ΜΖ5Ω9Θ-ΘΑ3) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).
7. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 14/2017 (1η επικαιροποίηση της 11/2016)
μελέτης του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 15/2017 (1η επικαιροποίηση της 9/2017)
μελέτης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και τρόπου υλοποίησης αυτού.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ –
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ. .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ.(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 14/09).
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν.
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
14. Έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού,
με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 –
2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής
Προστασίας).
15. Έγκριση πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017-2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία
Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
16. Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού –
καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
17. Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής
συνεντεύξεων συμμετεχόντων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη
Τμ. Κοινωνικής Προστασίας).
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης Δ.Ε. Καλλιέων
ΌΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944 – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ΄. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μεταφορά της Φιλαρμονικής Άμφισσας στο
Καρπενήσι στα πλαίσια της εκδήλωσης «Μποτσάρεια 2017». (Εισηγητής: κ.
Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση ανάθεσης συνδρομής τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος
Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ/ΕΚΤ για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του
Δήμου Δελφών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος
Μίχος, Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Δημόσια Εορτή-Επέτειο «Ναυμαχία της
Αγκάλης». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
22. Λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου.
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση παραχώρησης προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας. (Εισάγεται
από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ.
Σύμβουλος).
24. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό στην υπό ίδρυση
επιχείρηση του κ. Πάνου Κοτσιά στην ΤΚ Καστελλίων της ΔΕ Γραβιάς. (Εισάγεται
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου,
Αντιδήμαρχος).
25. Λήψη απόφασης επί της 270/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Δελφών για επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε
αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ