Φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων του ΔΙΑΓΟΡΑ και του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

1883: OΤΑΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΧΤΥΠΑΓΕ ΚΟΚΚΙΝΟ

 Παρουσιάζει ο Βίκτωρ Σαμπώ

Ε, ήταν πια αναμενόμενο μετά από τόσες δεκαετίες κλεισούρας, κάποτε να ξαμοληθούν κι αυτές στην Ερμού και την Αιόλου. Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε!.....
Κι αν μεν έχεις έναν καλό αντρούλη να σου δίνει χαρτζιλίκι για ψώνια -μη ξεχνάτε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για περιβάλλον που επιτρέπει γυναικεία εργασία- πάει κι έρχεται, αν όμως δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα τι γίνεται;!
Στο ακανθώδες αυτό ερώτημα αναφέρεται το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ραμπαγάς»:
“Κρούσματα λωποδυσίας θηλυκής εγένοντο  και πάλιν εις τα εμπορικά μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και αι γυναίκες θα φιλοτιμηθούν να φθάσουν εις την τέχνην αυτήν τους άνδρας και θα τους βάλουν κάτω μάλιστα, διότι έχουν πολλά όπλα των οποίων οι άνδρες στερούνται.
Καθώς ο παπάς δύναται να κρύπτη ευκολότερον ανόσιους σκοπούς και πράξεις υπό το ράσον ούτω υπό τον κορσέ και το πουφ αυτής η γυνή δύναται να διαπράττει πολλά τα αθέμιτα χωρίς να διατρέχει κινδύνους όσους ο ανήρ.

Ο έμπορος ευρίσκεται εις λίαν δυσχερή και ακανθώδη θέσιν απέναντι γυναικός καθ’ ης συνέλαβεν υπόνοιας ότι του έχει κλέψει κάτι τι.
Πώς να την ψάξει;
Πώς να χώση το χέρι του εις την χαράδραν του στηθόδεσμου όπου φαίνεται ότι κυρίως κρύπτονται τα κλοπιμαία;
Πως θα τολμήσει ν’ ανασηκώσει τα ιερά και απαραβίαστα εν δημοσίω μέρει κράσπεδα της εσθήτος και του μεσοφοριού πάσης γυναικός ή να ειπεί αυτή:

-Με συγχωρείτε, ορίστε, παρακαλώ, μέσα να σας γδύσω;
Ιδού όμως ότι και αυτά όλα θα ήσαν εύκολα και θα εγίνοντο μια χαρά, αν καθώς ελέγομεν ανωτέρω ειργάζετο εις έκαστον εμπορικόν κατάστημα μία τουλάχιστον γυνή. Πόσον χρήσιμος θα ήτο και δια τοιαύτας δύσκολους περιστάσεις. Καθώς μάλιστα τρώγονται τόσον μεταξύ των αι γυναίκες με πόσην ευχαρίστησιν θα έψαχνεν η μία την άλλη δια να την εξευτελίσει αποδεικνύουσα την κλέπτριαν!
Εν τούτοις επειδή ο λόγος περί λωποδυτών, και αφού η νέα αυτή βιομηχανία τόσο προάγεται παρ’ ημίν, συμβολεύομεν  τους φίλους εμπόρους να κάμουν δια τα καταστήματά των παραγγελίαν εις Βιέννην παλτών με εκατό τσέπες, εγγυώμενοι ότι θα προσελκύσουν πολλήν πελατείαν αρκεί να είναι εχέμυθοι…

Υ.Γ. Ταύτη τη στιγμή μανθάνομεν ότι πολλοί έμποροι της οδού Ερμού απεφάσισαν να παραλάβουν ανά μίαν υπάλληλον γυναίκα ψάχτραν, ήτοι αποκλειστικήν επί του ψαξίματος πάσης υπόπτου πελάτιδος, προ της εξόδου αυτής εις μέρος ιδιαίτερον και μακράν του βέβηλου βλέμματος των ανδρών. Ιδού λοιπόν και η σχετική ανακοίνωσης:
«Ζητούνται ψάχτραι. Η διεύθυνσης εις το Γραφείον του Ραμπαγά.»”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ